/products

post

Slouží k naskladnění zadaného počtu produktů na určitou pozici. Pozice jsou volitelné, stejně tak nákupní cena (při nezadaní se vloží výchozí). Pohyb se uloží do historie, zboží se případně doplní do objednávek kde chybí. Nevytváří se příjemka (prozatím).

put

Slouží k přeskladnění zadaných kusů na novou pozici.

get

Zadejte jedno nebo více ID mateřských produktů oddělených čárkou (případně EANů nebo názvů produktů). Vrací informace o mateřských produktech a pozice jednotlivých kusů.

get

Zadejte jedno nebo více ID mateřských produktů oddělených čárkou (případně EANů nebo názvů produktů). Vrací informace o mateřských produktech, seskupené podle pozic.

put

Slouží k přecenění zadaných produktů.

/user

get

Vrátí informaci o aktuálně přihlášeném uživateli (podle použitého API klíče)

/statuses

get

Vrátí seznam stavů objednávek (podle použitého API klíče)

/orders

post

Naplánuje změnu stavu objednávky. Změna samotná pak proběhne během 1-2 minuty.

post

Odešle objednávku prostřednictvím odpovídajícího API (aktuálně Zásilkovna, DPD).

get

Vrací PDF štítek (A6) prostřednictvím odpovídajícího API (aktuálně Zásilkovna, DPD).

get

Vrací URI s protokolem exitshop obsahující štítek pro tiskárny Citizen - v jazyce Datamax (aktuálně Zásilkovna, DPD). Pokud máte nainstalovaný ExitShop Print bridge a tiskárnu, tak tiskne přímo bez nutnosti otevírat PDF.

get

Vrací seznam vydaných faktur podle zadaných query parametrů.