PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - EXITSHOP

I. Ochrana osobních údajů

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

III. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.