VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - EXITSHOP

I. Poskytovatel a Objednatel

II. Základní ustanovení

III. Licence

IV. Práva a povinnosti Objednatele

V. Práva a povinnosti Poskytovatele

VI. Cena a platební podmínky

VII. Trvání a ukončení smluvního vztahu

VIII. Závěrečná ustanovení